Literature

Authorssort descendingYearTitle
R. Gosik, Gúêtowski, J., Mokrzycki, T., Wanat, M.2001Lignyodes bischoffi (Blatchley, 1916) (Coleoptera, Curculionidae) - nowy gatunek w faunie Polski.
J. Kania, J. Mokrzycki, S. J. T., Wanat, M.2001Lignyodes enucleator (Panzer, 1798) (Coleoptera, Curculionidae) - gatunek w ekspansji w Polsce.
S. Knutelski2001Dorytomus majalis (Paykull, 1800) w Karpatach Polskich oraz inne nowo poznane dla fauny Kotliny Nowotarskiej gatunki ryjkowców (Coleoptera: Rhynchitidae, Brentidae, Curculionidae).
S. Knutelski, Petryszak B.1995Otiorhynchus sulcatus (Fabricius, 1775) in the Polish Carpathians Mts. and other weevil species (Coleoptera: Curculionoidea) new to the fauna of the Gorce, Pieniny Centralne, Pieniny Spiskie and Magura Spiska Mts.
P. Stachowiak, Wanat M.2001Pierwsze stwierdzenie Pentarthrum huttoni Wollaston w Polsce, oraz klucz dooznaczania oerodkowoeuropejskich rodzajów Cossoninae (Coleoptera, Curculionidae).
J. Szypula, Wanat M.1995Nowe dane o rozmieszczeniu niektórych gatunków ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) w Polsce.
M. Wanat2005Nowe stanowisko Bagous aliciae Cmoluch, 1983 (Coleoptera, Curculionidae) w Polsce.
M. Wanat2004Zjawisko rójki u Sphenophorus striatopunctatus (Goeze, 1777) i Notaris granulipennis Tournier, 1874 (Coleoptera, Curculionidae).
M. Wanat2003Kolejne stanowiska Lignyodes bischoffi (Blatchley, 1916) (Coleoptera; Curculionidae) w Polsce.
M. Wanat1998New records of the Apionidae (Coleoptera: Curculionoidea) from NE Poland.
M. Wanat1996Remarks on a few species of Apionidae (Coleoptera) from Poland.
M. Wanat1993New localities of interesting weevil species (Coleoptera, Curculionidae) in Poland.
M. Wanat, Gosik R.2003Nowe dane o wystepowaniu Poophagus hopffgarteni Tournier, 1873 (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce.
M. Wanat, Szypula J.1998Interesting weevil species (Coleoptera: Urodontidae, Curculionidae) from eastern Poland.
M. Wanat, Szypula J.1996Uwagi o kilku gatunkach Apionidae (Coleoptera) z Polski.
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith