Literature

Authorssort descendingYearTitle
R. Gosik, Gúêtowski, J., Mokrzycki, T., Wanat, M.2001Lignyodes bischoffi (Blatchley, 1916) (Coleoptera, Curculionidae) - nowy gatunek w faunie Polski.
J. Kania, J. Mokrzycki, S. J. T., Wanat, M.2001Lignyodes enucleator (Panzer, 1798) (Coleoptera, Curculionidae) - gatunek w ekspansji w Polsce.
S. Knutelski, Petryszak, B., Wanat, M.1998New records of Simo hirticornis (Herbst) and S. variegatus (Boheman) (Coleoptera: Curculionidae) from Europe.
M. Mazur, Wanat M.1994The weevils (Coleoptera: Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) of some nature reserves of xerothermic vegetation in the Nida Syncline.
P. Stachowiak, Wanat M.2001Pierwsze stwierdzenie Pentarthrum huttoni Wollaston w Polsce, oraz klucz dooznaczania oerodkowoeuropejskich rodzajów Cossoninae (Coleoptera, Curculionidae).
J. Szypula, Wanat M.1995Nowe dane o rozmieszczeniu niektórych gatunków ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) w Polsce.
J. Szypuła, Wanat M.SubmittedNowe stwierdzenia Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807).
J. Szypuła, Wanat M.2007Nowe stwierdzenia Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807).
J. Szypuła, Wanat M.2007Nowe stwierdzenia Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807)
M. WanatSubmittedGenus Conapium Motschulsky (Coleoptera, Curculionoidea: Apionidae) in Indian Maharashtra
M. WanatSubmittedPhyllobius fessus Boheman, 1843 (Coleoptera: Curculionidae), a new weevil species in Poland and Lithuania
M. WanatSubmittedRzadkie ciepłolubne gatunki ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) z Mielnika nad Bugiem
M. WanatSubmittedNowe stanowiska Protapion gracilipes (Dietrich, 1857) (Coleoptera: Apionidae) w środkowej
M. Wanat2007Genus Conapium Motschulsky (Coleoptera, Curculionoidea: Apionidae) in Indian Maharashtra.
M. Wanat2007Synonymical notes on Palaearctic Apionidae (Coleoptera: Curculionoidea).
M. Wanat2007Alignment and homology of male terminalia in Curculionoidea and other Coleoptera.
M. Wanat2007Nowe stanowiska Protapion gracilipes (Dietrich, 1857) (Coleoptera: Apionidae) w środkowej
M. Wanat2007Synonymical notes on Palaearctic Apionidae (Coleoptera: Curculionoidea)
M. Wanat2007Genus Conapium Motschulsky (Coleoptera, Curculionoidea: Apionidae) in Indian Maharashtra
M. Wanat2007Nowe stanowiska Protapion gracilipes (Dietrich, 1857) (Coleoptera: Apionidae) w środkowej
M. Wanat2007Alignment and homology of male terminalia in Curculionoidea and other Coleoptera
M. Wanat2005Phyllobius fessus Boheman, 1843 (Coleoptera: Curculionidae), a new weevil species in Poland and Lithuania
M. Wanat2005Rzadkie ciepłolubne gatunki ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) z Mielnika nad Bugiem.
M. Wanat2005Rzadkie ciepłolubne gatunki ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) z Mielnika nad Bugiem
M. Wanat2005Phyllobius fessus Boheman, 1843 (Coleoptera: Curculionidae), a new weevil species in Poland and Lithuania
M. Wanat2005Otiorhynchus reichei Stierlin, 1861 (Coleoptera: Curculionidae) in Poland.
M. Wanat2005Nowe stanowisko Bagous aliciae Cmoluch, 1983 (Coleoptera, Curculionidae) w Polsce.
M. Wanat2004Zjawisko rójki u Sphenophorus striatopunctatus (Goeze, 1777) i Notaris granulipennis Tournier, 1874 (Coleoptera, Curculionidae).
M. Wanat2004On the biology and distribution of Lixus tibialis Boheman, 1843 in Poland (Coleoptera: Curculionidae).
M. Wanat2003Uzupelnienia i poprawki do wykazu ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) Puszczy Bialowieskiej.
M. Wanat2003Kolejne stanowiska Lignyodes bischoffi (Blatchley, 1916) (Coleoptera; Curculionidae) w Polsce.
M. Wanat2002Lixus rubicundus Zoubkoff, 1833 – gatunek ryjkowca (Coleoptera, Curculionidae) nowy w faunae
M. Wanat2000Rhinoncus smreczynskii Wagner, 1937 (Coleoptera, Curculionidae, Ceutorhynchinae) - species status revised.
M. Wanat1999Ryjkowce (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytidae i Platypodidae) Puszczy Bia³owieskiej – charakterystyka fauny.
M. Wanat1998New records of the Apionidae (Coleoptera: Curculionoidea) from NE Poland.
M. Wanat1997New and little known Squamapion species (Coleoptera: Apionidae) from Western Palaearctic.
M. Wanat1996Remarks on a few species of Apionidae (Coleoptera) from Poland.
M. Wanat1995Systematics and phylogeny of the tribe Ceratapiini (Coleoptera: Curculionoidea: Apionidae).
M. Wanat1995New and little known species of the Apionidae from Asia Minor and northern India (Coleoptera: Curculionoidea).
M. Wanat1995Notes on the Piezotrachelus colonus group, with a description of a new species (Coleoptera: Curculionoidea: Apionidae).
M. Wanat1993Weevils (Coleoptera: Curculionoidea: Anthribidae, Rhinomaceridae, Rhynchitidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) of the Bialowieza Primeval Forest.
M. Wanat1993New localities of interesting weevil species (Coleoptera, Curculionidae) in Poland.
M. Wanat1990Studies on Oriental Apionidae (Coleoptera). 1. New genera and species from Thailand, Sumatra, Moluccas and New Caledonia.
M. Wanat1990Apionidae (Coleoptera, Curculionoidea) of the Arabian Peninsula.
M. Wanat1987Notes on Rhynchaenus smreczynskii Dieckmann, Rh. stigma (Germar) and Rh. pseudostigma Tempere (Coleoptera, Curculionidae) and their occurrence in Poland
M. Wanat, Boroviec L.1986New genus of weevil (Coleoptera, Curculionidae) from Baltic amber.
M. Wanat, Colonnelli E.2004Ceutorhynchus varius Rey, 1895, status revised (Coleoptera: Curculionidae), its di agnostic characters and distribution in Europe.
M. Wanat, Gosik R.2003Nowe dane o wystepowaniu Poophagus hopffgarteni Tournier, 1873 (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce.
M. Wanat, Gosik R.2003Materialy do znajomosci ryjkowców (Insecta: Coleoptera: Curculionoidea) doliny Bugu.
M. Wanat, Kuska A.1991Notes on some Apionidae and Curculionidae (Coleoptera) from Bulgaria

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith